Pågående planarbeten

Här kan du läsa om pågående planarbete från Motala kommun. Har du frågor om projekten finns kontaktuppgifter under respektive rubrik. Arbetet med att ta fram en detaljplan genomgår olika skeden: tidigt planarbete, samråd, granskning och till sist antagande. Därefter vinner den laga kraft, det betyder att den blir gällande.

Detaljplaneprocessen med stegen Tidigt planarbete, Samråd, Granskning, Antagande och Laga kraft
Sortera:
Projekt Process Typ av projekt
Bromma, Kärsby och Djurkälla, Motala kommun Antagande
Planprogram
Norra Bråstorp etapp 2 Pausat
Detaljplan
Ändring av detaljplan 635 för Badtvålen 3 m.fl., Varamon Samråd avslutat
Detaljplan
Bråta hagar, del av Olivehult 10:3 m.fl., Motala kommun Laga kraft
Detaljplan
Buntmakaren 9, centrum, Motala kommun Laga kraft
Detaljplan
Mässhaken 9 m.fl, Zederslund, Motala kommun Laga kraft
Detaljplan
Briketten 3 och del av Bråstorp 1:8, Östra Bergsätter Tidigt planarbete
Detaljplan
Folkets Park 1 med flera (Lalandia område 2) Upphävd
Detaljplan
Ändring av detaljplan för Lejonet 1, Agneshög Granskning
Detaljplan
Västanå 9:2, Borensberg, Motala kommun Antagande
Detaljplan
Varamon 1:68 m fl, Varamon Granskning avslutad
Detaljplan
Fornåsa 1:25, Fornåsa, Motala kommun Antagande
Detaljplan
Tvättsvampen med flera (Lalandia område 1) Överklagat
Detaljplan
Toppmurklan (Lalandia område 4) Laga kraft
Detaljplan
Fjällskivlingen 1 (Lalandia område 3) Överklagat
Detaljplan
Badgästen (Lalandia område 5) Överklagat
Detaljplan
Ändring av detaljplan 558 för Folkets park 3 m fl, Varamon, Motala kommun Samråd avslutat
Detaljplan
Detaljplan för Folkets park 1 m fl, Varamon, Motala kommun Samråd avslutat
Detaljplan
Detaljplan för Nyckelby 5:9 m fl (Norrstens verksamhetsområde etapp 2) Samråd avslutat
Detaljplan
Ändring av detaljplan 297 för Fjällskivlingen 1, Varamon Tidigt planarbete
Detaljplan
Kantarellen 5, Varamon Överklagat
Detaljplan
Plåtslagaren 7, centrum, Motala kommun Laga kraft
Detaljplan
Luxor 7 m.fl. Laga kraft
Detaljplan
Detaljplan för del av Bråstorp 1:8, Bergmossen, Bergsätter Tidigt planarbete
Detaljplan
Del av Södra Freberga 6:1 (Dynudden etapp 2), Dynudden Tidigt planarbete
Detaljplan
Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten Laga kraft
Detaljplan
Ekön 4 och 5 samt del av Innerstaden 1:91 Laga kraft
Detaljplan
Turbinen 5 m fl, Bergsätter Laga kraft
Detaljplan
Zodiaken 2, Agneshögs verksamhetsområde Laga kraft
Detaljplan
Norra Bråstorp – etapp 3 Samråd avslutat
Detaljplan
Vätterviken 4 – 5 Tidigt planarbete
Detaljplan
Bonden 3, Gamla stan Tidigt planarbete
Detaljplan
Del av Gavotten 1, Verkstadstorget Laga kraft
Detaljplan
Tellus 1, Väster, Motala kommun Laga kraft
Detaljplan
Brunneby-Hälla, Borensberg Samråd avslutat
Detaljplan
Kanaljorden 3:43 m fl, Bryggeriet, Kvarnön Tidigt planarbete
Detaljplan