Pågående planarbeten

Här kan du läsa om pågående planarbeten från Motala kommun. Har du frågor om projekten finns kontaktuppgifter under respektive rubrik. Arbetet med att ta fram en detaljplan genomgår olika skeden: tidigt planarbete, samråd, granskning och till sist antagande. Därefter vinner den laga kraft, det betyder att den blir gällande.

Detaljplaneprocessen med stegen Tidigt planarbete, Samråd, Granskning, Antagande och Laga kraft
Sortera:
Projekt Process Typ av projekt
Turbinen 5 m fl, Bergsätter Samråd avslutat
Detaljplan
Brunneby-Hälla, Borensberg Samråd avslutat
Detaljplan
Del av Gavotten 1, Verkstadstorget Samråd
Detaljplan
Norra Bråstorp etapp 2 Samråd
Detaljplan
Mässhaken 9 m.fl., Motala kommun Samråd avslutat
Detaljplan
Bråta hagar, del av Olivehult 10:3 m.fl., Motala kommun Samråd avslutat
Detaljplan
Facklan 4, Lyckorna Antagande
Detaljplan
Bromma, Kärsby och Djurkälla, Motala kommun Samråd avslutat
Planprogram
Tellus 1, Väster, Motala kommun Granskning
Detaljplan
Cykelramen 1-2, Bråstorp Laga kraft
Ändring av detaljplan
Kanaljorden 3:43 m fl, Bryggeriet, Kvarnön Tidigt planarbete
Detaljplan
Luxor 7 m.fl. Samråd
Detaljplan
Norra Bråstorp – etapp 3 Tidigt planarbete
Detaljplan
Badgästen (Lalandia område 5) Överklagat
Detaljplan
Toppmurklan (Lalandia område 4) Överklagat
Detaljplan
Fjällskivlingen 1 (Lalandia område 3) Överklagat
Detaljplan
Folkets Park 1 med flera (Lalandia område 2) Överklagat
Detaljplan
Tvättsvampen med flera (Lalandia område 1) Överklagat
Detaljplan
Fornåsa 1:25, Fornåsa Tidigt planarbete
Detaljplan
Stenavadet 1-3 m.fl., Södra stranden Laga kraft
Detaljplan
Buntmakaren 9, Centrum Samråd avslutat
Detaljplan
Plåtslagaren 7, Centrum Tidigt planarbete
Detaljplan
Ekön 5 samt del av Innerstaden 1:91 Tidigt planarbete
Detaljplan
Kantarellen 5, Varamon Tidigt planarbete
Detaljplan
Djurkälla 10:62 med flera Tidigt planarbete
Detaljplan