Pågående planarbeten

Här kan du läsa om pågående planarbete från Motala kommun. Har du frågor om projekten finns kontaktuppgifter under respektive rubrik. Arbetet med att ta fram en detaljplan genomgår olika skeden: tidigt planarbete, samråd, granskning och till sist antagande. Därefter vinner den laga kraft, det betyder att den blir gällande.

Detaljplaneprocessen med stegen Tidigt planarbete, Samråd, Granskning, Antagande och Laga kraft
Sortera:
Projekt Process Typ av projekt
Del av Råssnäs 2:28 & del av Agneshög 3:23, Tegelviken, Motala Tidigt planarbete
Detaljplan
Ändring av detaljplan för del av kv Lokstallet, Motala verkstad Samråd avslutat
Detaljplan
Hyvelspånet 3 Tidigt planarbete
Detaljplan
Planprogram för Norra Bergsätter Tidigt planarbete
Detaljplan
Folkets park 3 m fl, Varamon Granskning avslutad
Detaljplan
Folkets park 1 m fl, Varamon Granskning avslutad
Detaljplan
Del av Södra Freberga 6:1 (Tegelbruksgärdet), Dynudden Samråd
Detaljplan
Bonden 3, Gamla stan Granskning avslutad
Detaljplan
Kantarellen 5, Varamon Laga kraft
Detaljplan
Domherren 15, Östermalm Tidigt planarbete
Detaljplan
Norra Bråstorp etapp 3 Granskning avslutad
Detaljplan
Kanaljorden 3:43 m fl (Bryggeriet), Kvarnön Samråd avslutat
Detaljplan
Tvättsvampen med flera (Lalandia område 1) Upphävd
Detaljplan
Detaljplan för del av Bråstorp 1:8 (Bergmossen) Bergsätter, Motala Samråd avslutat
Detaljplan
Ändring av detaljplan 312 för Stenavadet 8, Södra stranden Tidigt planarbete
Detaljplan
Planprogram Kanalstråket Tidigt planarbete
Detaljplan
Djurkälla 10:62 m fl Tidigt planarbete
Detaljplan
Ändring av detaljplan 635 för Badtvålen 3 m.fl., Varamon Laga kraft
Detaljplan
Detaljplan för kv. Badgästen m.fl. Varamon Granskning avslutad
Detaljplan
Ändring av detaljplan 297 för Fjällskivlingen 1, Varamon, Motala Samråd avslutat
Detaljplan
Ändring av detaljplan för Lejonet 1, Agneshög Laga kraft
Detaljplan
Detaljplan för Klakorp 1:172, Borensberg Tidigt planarbete
Detaljplan
Varamon 1:68 m fl (Idrottscenter) Överklagat
Detaljplan
Detaljplan för Motala Verkstad 1, Motala Verkstad Tidigt planarbete
Detaljplan
Ändring av Detaljplan för Dynuddens koloniområde, del av Södra Freberga 6:1 Tidigt planarbete
Detaljplan
Fornåsa 1:25, Fornåsa, Motala kommun Laga kraft
Detaljplan
Västanå 9:2, Borensberg, Motala kommun Laga kraft
Detaljplan
Briketten 3 och del av Bråstorp 1:8, Östra Bergsätter Samråd avslutat
Detaljplan
Norra Bråstorp etapp 2 Pausat
Detaljplan
Detaljplan för Nyckelby 5:9 m fl (Norrstens verksamhetsområde etapp 2) Samråd avslutat
Detaljplan
Vätterviken 4 – 5 Tidigt planarbete
Detaljplan
Brunneby-Hälla, Borensberg Samråd avslutat
Detaljplan