Pågående planarbeten

Här kan du läsa om pågående planarbete från Motala kommun. Har du frågor om projekten finns kontaktuppgifter under respektive rubrik. Arbetet med att ta fram en detaljplan genomgår olika skeden: tidigt planarbete, samråd, granskning och till sist antagande. Därefter vinner den laga kraft, det betyder att den blir gällande.

Detaljplaneprocessen med stegen Tidigt planarbete, Samråd, Granskning, Antagande och Laga kraft
Sortera:
Projekt Process Typ av projekt
Bråta hagar, del av Olivehult 10:3 m.fl., Motala kommun Antagande
Detaljplan
Bromma, Kärsby och Djurkälla, Motala kommun Antagande
Planprogram
Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten Samråd
Detaljplan
Plåtslagaren 7, centrum, Motala kommun Granskning avslutad
Detaljplan
Ekön 4 och 5 samt del av Innerstaden 1:91 Samråd avslutat
Detaljplan
Mässhaken 9 m.fl., Motala kommun Samråd avslutat
Detaljplan
Varamon 1:68 m.fl., (Idrottscenter), Varamon, Motala kommun Samråd avslutat
Detaljplan
Zodiaken 2, Agneshögs verksamhetsområde Samråd avslutat
Detaljplan
Del av Gavotten 1, Verkstadstorget Laga kraft
Detaljplan
Buntmakaren 9, centrum, Motala kommun Granskning avslutad
Detaljplan
Norra Bråstorp etapp 2 Granskning avslutad
Detaljplan
Turbinen 5 m fl, Bergsätter Granskning
Detaljplan
Tellus 1, Väster, Motala kommun Laga kraft
Detaljplan
Kantarellen 5, Varamon Samråd avslutat
Detaljplan
Toppmurklan (Lalandia område 4) Laga kraft
Detaljplan
Stenavadet 1-3 m.fl., Södra stranden Laga kraft
Detaljplan
Västanå 9:2, Borensberg, Motala kommun Tidigt planarbete
Detaljplan
Facklan 4, Lyckorna, Motala kommun Laga kraft
Detaljplan
Luxor 7 m.fl. Samråd
Detaljplan
Brunneby-Hälla, Borensberg Samråd avslutat
Detaljplan
Cykelramen 1-2, Bråstorp Laga kraft
Ändring av detaljplan
Kanaljorden 3:43 m fl, Bryggeriet, Kvarnön Tidigt planarbete
Detaljplan
Norra Bråstorp – etapp 3 Tidigt planarbete
Detaljplan
Badgästen (Lalandia område 5) Överklagat
Detaljplan
Fjällskivlingen 1 (Lalandia område 3) Överklagat
Detaljplan
Folkets Park 1 med flera (Lalandia område 2) Överklagat
Detaljplan
Tvättsvampen med flera (Lalandia område 1) Överklagat
Detaljplan
Fornåsa 1:25, Fornåsa Tidigt planarbete
Detaljplan
Djurkälla 10:62 med flera Tidigt planarbete
Detaljplan