Nationella minoritetsspråk

Här får du veta vilka språkliga rättigheter du som talar ett minoritetsspråk har och vilka krav du kan ställa på kommunen och andra myndigheter.

Som nationella minoriteter räknas:

 • Judar
 • Romer
 • Samer
 • Sverigefinnar
 • Tornedalingar

De nationella minoritetsspråken är:

 • Finska
 • Jiddisch
 • Meänkieli
 • romska (romani chib)
 • samiska

Länkar till information på minoritetsspråk

Jiddisch

ייִדיש: אײַער רעכט צו ניצן נאַציאָנאַלע מינאָריטעט-שפּראַכן

Finska

Oikeus käyttää kansallista vähemmistökieltä

Meänkieli

Sinun oikeus käyttää kansalisia minuriteettikieliä

Arli (romska)

Tlo pravo te koristine o nacionalikane minoritetikane čhibja

Kalderash (romska)

Čo čačipe te uzis nationalno minoriteskošiba

Kale (romska)

To hortiba te rikhaven nationalne minoreteturijako tšimba

Lovari (romska)

Tjiro čačimo te hasnis tjiri nationelno minoritetoski šib

Resanderomska

Diro horta te brukfara nationelli minirotetiske-racklepha

Lulesamiska

Duv riektá adnet rijkalasj unneplågogielajt

Nordsamiska

Du vuoigatvuohta geavahit unnitlogugiela

Sydsamiska

Dov reaktoem nationelle unnelåhkoegïelide provhkedh

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej