Nationella minoritetsspråk

Här får du veta vilka språkliga rättigheter du som talar ett minoritetsspråk har och vilka krav du kan ställa på kommunen och andra myndigheter.

Som nationella minoriteter räknas:

 • Judar
 • Romer
 • Samer
 • Sverigefinnar
 • Tornedalingar

De nationella minoritetsspråken är:

 • Finska
 • Jiddisch
 • Meänkieli
 • romska (romani chib)
 • samiska
 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • JaNej