Äldre trähus vid en kullerstensgata

Hjälp i hemmet

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att klara dig själv kan du ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet.

Du kan få hjälp i form av hemtjänst enligt SoL – Socialtjänstlagen eller andra insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Med hjälp och stöd som är anpassat efter dina behov ska du kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

Hemtjänst

Du kan ha rätt till hjälp i hemmet i form av hemtjänst. Du som får rätt till hemtjänst får hjälpen utförd i din egen bostad.

Ansökan och frågor

Du kan ansöka om hemtjänst via ansökningsblankett eller ställa frågor om hemtjänst hos socialsekreterarna på Omsorg SoL. Du når dem via telefonnummer 0141-22 55 39 helgfria vardagar mellan klockan 9.00-11.30. Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare.sva@motala.se.

Sommartider – Vecka 27-33  gäller telefontid mellan 09.00-10.30

Trygg hemgång

Har du varit inlagd på sjukhus eller på korttidsplats kan du ha rätt till Trygg hemgång.

Insatser enligt LSS

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få stöd och service enligt LSS.

Vart vänder jag mig när jag behöver hjälp?

Socialsekreterare på socialkontoret kan ge dig mer information och gör tillsammans med dig en bedömning av vilket hjälpbehov du har. Socialsekreteraren tar sedan beslut om vilken typ av hjälp du har rätt att få.

Adress:
Drottninggatan 5 eller postadress Socialkontoret, 591 86 Motala

Telefon:
0141-22 50 00

E-post:
socialkontoret@motala.se

Hemtjänst

Hemhjälp, hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp för att klara av din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten utför insatser som är anpassade efter dina behov.

Pumpasoppa i blå skål

Mat

Om du har svårt att laga din mat och behöver hjälp kan du ansöka om att få mat levererad till hemmet. Matdistribution är en del av hemtjänsten.

Trygghetslarm

Trygghetslarm

Det är viktigt att du känner dig trygg i ditt hem. Med trygghetsservice i form av ett trygghetslarm kan du känna dig tryggare och få akut hjälp vid sjukdom eller skada.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej