Låg röd vinkelbyggnad. I förgrunden syns en gård med lekredskap, sandlåda och gräsmatta.

Förskolan Björkelund

Förskolan Björkelund ligger i ett villaområde intill en lövskogsdunge. Vår förskolegård är indelad i tre delar för att erbjuda barnen en varierad utemiljö. Det ger dem möjlighet att utveckla sin lek, fantasi och sina motoriska färdigheter, samt ger möjlighet för indelning i mindre barngrupper.

Om förskolan

Förskolan Björkelund har plats för 40 barn i åldrarna ett till fem år. Vi arbetar utifrån konceptet ett hus med tre ingångar som heter Dockan, Slussen och Kanalen.

Vi arbetar i pedagogiska spår under dagen med två pedagoger i vardera spår. Spåren är i åldersnära indelningar, och det här arbetssättet gör att vi kan jobba i mindre barngrupper större delen av dagen.

Hela dagen, allt som sker, är lärande. Våra lärmiljöer är en viktig del i barnens utveckling på förskolan och dessa formas utifrån barnens behov och intressen. Lärmiljöerna är under kontinuerlig förändring utifrån barnens utveckling. De olika lärmiljöerna inbjuder till lärande och pedagogerna utmanar barnen för att de hela tiden ska utvecklas.

Vi sätter barnens nyfikenhet i centrum och arbetar med ett utforskande arbetssätt. Barnen ges inflytande över val av område och vi följer barnets utveckling och lärande utifrån läroplanen för förskolan, barnkonventionen och skollagen.

Kontakt

Adress

Förskolan Björkelund
Björkelundsvägen 4
591 60 Motala

Slussen/Kanalen

Telefon: 072-145 43 85 eller 0141-22 54 96
E-post: bjorkelund.slussen@skola.motala.se

Rektor

Carina Ekholm
Telefon: 0141-22 55 97 eller 076-823 84 92
E-post: carina.ekholm@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej