Minska ditt avfall

Du kan minska din miljöpåverkan genom att slänga mindre och sortera dina sopor. Soporna du lämnar till återvinning blir nya saker och sparar både råvaror och energi.

Återvinn här

På den här kartan kan du se var du kan hitta återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Lag på att sortera

Alla hushåll är skyldiga enligt lag att sortera ut mat- och restavfall, elektronik, farligt avfall, tidningar, papper, trädgårdsavfall och grovavfall.  Om du inte har insamling av förpackningar och tidningar i anslutning till din bostad ska du slänga det på återvinningsstationen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej