Minska ditt avfall

Du kan minska din miljöpåverkan genom att slänga mindre och sortera dina sopor. Soporna du lämnar till återvinning blir nya saker och sparar både råvaror och energi.

Återvinn här

På den här kartan kan du se var du kan hitta återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Avfallstrappan

Motala och Vadstena kommuner har målsättningen att avfallet ska minska. Där behöver vi alla kommuninvånares hjälp. Med fem enkla steg kan du minska din miljöpåverkan.

Avfallstrappan visar att vi i första hand ska minimera avfall, i andra hand återanvända, i tredje hand materialåtervinna, i fjärde hand energiutvinna och i sista hand deponera.
Grafik: Avfall Sverige
 1. Du kan bidra genom att i första hand minimera ditt avfall. Det gör du till exempel genom att handla saker med högre kvalitet. Det gör att du inte behöver byta ut dem lika ofta. Detta är även en vinst för din plånbok.
 2. I andra hand, laga och renovera dina saker. Köp begagnat och lämna dina gamla saker och kläder till någon second hand-verksamhet.
 3. I tredje hand ska materialet återvinnas. Plastsaker blir till ny plast, glasflaskor blir nytt glas och så vidare. Det sparar både energi och råvaror.
 4. Utvinning av energi innebär att sopor som inte kan återvinnas eldas upp och blir värme och el. Detta är en dyr metod som kräver omfattande luft- och vattenrening. 25 procent av soporna blir aska som måste läggas på soptipp.
 5. Deponering är det sista och sämsta alternativet. Det innebär att avfallet läggs på soptipp. Det är den dyraste behandlingsmetoden och kräver omfattande vattenrening.

Återanvändning

Bästa sättet att bli rik är att laga, låna och återanvända. Det tjänar både du och miljön på.

Bli en återbrukare med dessa snabba tips:

 • Köp färre saker/kläder men av bättre kvalitet
 • Laga det du har
 • Köp begagnat
 • Låna, dela och byt med andra
 • Utmana dig med en månad då du inte köper några prylar
 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • JaNej