Dagvatten

Dagvatten är det vatten som bildas på asfaltsytor, tak och gator vid nederbörd och snösmältning. Det leds i allmänhet i ledningsnätet för dagvatten direkt ut i närmaste vattendrag eller sjö för att inte belasta avloppsreningsverken.

Dagvattnet går orenat ut i våra sjöar och vattendrag, som vi tar dricksvatten från eller badar i. Därför är det viktigt att inte släppa ut miljöfarliga ämnen i dagvattnet. Du kan hjälpa till att minska föroreningarna i dagvattnet genom att:

  • inte tvätta bilen på gatan.
  • undvika olje- och bensinläckage.
  • slänga skräp i papperskorgen.
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej