Ung företagsamhet (UF)

På alla gymnasieprogram i Motala kan du driva ett företag inom utbildningskonceptet Ung företagsamhet (UF).

Entreprenöriella förmågor viktigt i arbetsliv och studier

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling.

Till det yttre är Ung företagsamhet ett koncept som handlar om företagande och företagsamhet, men UF-företagande handlar om så mycket mer än att driva företag. Det är en metod som utvecklar elevernas språkliga och kommunikativa förmåga, men också sociala och kreativa kompetenser. Denna kompetens efterfrågas av såväl arbetsgivare som av samhället i stort.

Elever driver företag under ett år

Ung företagsamhets utbildningskoncept innebär att du under ett år driver ett eget företag. Du får vara med om ett företags hela livscykel – allt ifrån att komma på och utveckla en affärsidé, ta fram en affärsplan, till att skaffa startkapital, marknadsföra företaget, sälja produkter eller tjänster och sedan slutligen avveckla det. Genom att jobba på ett kreativt sätt får du kunskaper om företagande och entreprenörskap som du har stor nytta av i olika sammanhang framöver.

Under UF-året finns även möjligheter att vara med på mässor. Där man kan delta i olika tävlingar samt träffa unga företagare från andra skolor. Allt detta gör att du har möjlighet att skaffa dig kontakter med näringslivet och kunskaper som ger dig en extra fördel när du är klar med dina gymnasiestudier. Alla elever som får minst E i kursen får även ett diplom från UF. Diplomet blir en bra merit i ditt framtida CV.

Satsning ger resultat – Motala kommun en av de främsta i länet

Motala blev Östergötlands bästa UF-kommun 2020. Mätningarna görs på andelen UF-företagare, antalet program med aktiva UF-elever samt förändringen av andelen UF-elever från föregående läsår i respektive kommun. Motala kommun var även  Östergötlands bästa kommun 2017 och 2019.

På fem år har Motala kommun tagit sig från botten till toppen i Ung företagsamhets kommunranking. En medveten satsning från kommunen, drivna och engagerade UF-lärare och ett engagerat näringsliv är framgångsreceptet för Motala kommun. Vi ser att satsningarna har fört utvecklingen av UF-företagandet på gymnasiet framåt!

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej