Måla om, byta fasad- eller takmaterial

Att måla om en byggnad, byta fasad- eller takmaterial kräver bygglov i områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Det gäller även andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens utseende.

Behöver jag söka bygglov?

Åtgärder som kräver bygglov är till exempel:

  • måla om en byggnad i ny kulör
  • byta det befintliga fasad- eller takmaterial till något annat material
  • ta upp nya eller sätta igen fönster eller dörrar
  • byta befintliga fönster till nya i annan utformning.

För en- och tvåbostadshus som ligger inom område med detaljplan finns dock vissa undantag från lovplikten för fasadändringar, läs mer under rubriken nedan. För alla andra byggnader än en- och tvåbostadshus gäller däremot inte undantaget från bygglov.

Undantaget gäller inte heller om kommunen har infört en utökad lovplikt för byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial i detaljplanen. Det innebär att även omfärgningar av en- och tvåbostadshus eller tillhörande komplementbyggnader, som inte väsentligt ändrar byggnadernas eller områdets karaktär, kräver bygglov. För att veta om en åtgärd kräver bygglov måste du därför läsa gällande detaljplan.

Detaljplaner kan du hitta i kartan Bygga och bo.

Bygga och bo

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej