Folkhälsoarbete

Målet för vårt systematiska arbete med folkhälsa är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Läs mer

Status Östergötland

Status Östergötland är en webbtjänst du kan ta fram information om hälsa och livsstil i Östergötland eller någon av länets kommuner.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är den statliga myndighet som samordnar arbetet med folkhälsofrågor i Sverige.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej