Luften utomhus

Luften som omger oss i vår närmiljö påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och vår hälsa på längre sikt. Därför är det viktigt att luften har bra kvalitet.

I Naturvårdsverkets mål för miljökvalitet och frisk luft står det att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå det finns ett antal miljökvalitetsnormer som ska hjälpa till att minska olika ämnen och föroreningar i utomhusluften.

Kommunerna ansvarar för kontrollen av luftkvaliteten i sina tätorter genom mätning eller modellberäkningar. Motala kommun är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund, som sköter mätningarna åt oss.

Den senaste mätningen som Motala kommun utförde var på Drottningplan under hela 2019, en av de mest trafikerade platserna i Motala. Mätningen visade att luften i Motala med god marginal klarar miljökvalitetsnormen (MKN) enligt luftkvalitetsförordningen, vilket betyder att luften i centrala Motala är bra och har en relativt låg nivå av farliga ämnen.

Luftvårdsförbundet utför årligen modellberäkningar åt kommunerna i Östergötland. Här kan du se resultatet:

Datavärdskap luft – SMHI

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej