Riksbyggens visionsbild över området. Skiss: Winell och Jern

Riksbyggens visionsbild över området. Skiss: Winell och Jern

Djurkälla

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en detaljplan för Djurkälla 10:62 med flera. Området för en ny detaljplan inkluderar även den kommunala fastigheten Illersjö, 1:3.

17 juni – 16 september 2024 pågår samråd för Djurkälla 10:62 med flera.

Läs och ta del av samrådshandlingarna:

Djurkälla 10:62 med flera

I filmen hör du planarkitekt Damien Marchese berätta om hur detaljplanen tar hänsyn till de djur- och naturvärden som finns i området. Likaså berättar om han om planerna för vatten- och avlopp, underhåll av vägar samt gång- och cykelstråk.

Om du inte hittar det du söker på denna sida är du välkommen att höra av dig till kommunens servicecenter:

E-post: motala.kommun@motala.se.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej