Adress- och lägenhetsregister

Lantmäterimyndigheten i Motala kommun beslutar om lägenheter och adresser i Adress- och lägenhetsregistret.

Vid en ombyggnation eller nybyggnation uppstår ofta ett behov av att göra ändringar avseende adresser eller lägenheter. Sådana ändringar behöver anmälas till lantmäterimyndigheten så vi kan uppdatera adress- och lägenhetsregistret och vid behov ge nya adresser. Kontakta oss via servicecenter. Vi hjälper till kostnadsfritt.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej