Biltvätt

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på till exempel gatan, garageuppfarten eller annan asfalterad mark eftersom det smutsiga tvättvattnet då rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Tvätta istället din bil med miljömärkta bilvårdsprodukter i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall med oljeavskiljare eller reningsverk.

Film om biltvätt

Filmen visar varför det är viktigt att du tvättar bilen på en biltvättsanläggning istället för på gatan.

Biltvättsanläggningar

Det finns både automatiska anläggningar och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten. Om du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du tar med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. I dag finns det miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare.

Många avfettningsmedel innehåller även lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. I dag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Tvättvattnet innehåller föroreningar

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar. Det är metaller, olja, rester från däck och vägbana och kemikalier från bilvårdsmedel. De är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag, sjö eller havsvik.

Ibland leds tvättvattnet till kommunens avloppsreningsverk, men avloppsreningsverken klarar inte att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada processen i reningsverket.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej