Olovlig användning av kommunens mark

Att använda Motala kommuns mark för privat bruk utan tillstånd är inte tillåtet. Här får du information om vad otillåten användning av kommunal mark innebär och vad du som fastighetsägare har för ansvar.

Kommunen bestämmer över sin mark och en stor del av kommunal mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Står privata anläggningar eller ägodelar på kommunal mark ger det intrycket att det är enskild mark. Därför kan inte enskilda fastighetsägare använda kommunens mark hur som helst.

Juridiskt heter det olovligt nyttjande eller annektering när någon använder kommunens mark utan tillstånd.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej