Förtroendevalda politiker

De politiker som företräder kommuninvånarna i kommunens politiska församlingar kallas förtroendevalda. Vissa förtroendevalda har anställningar på heltid eller del av heltid för att ha möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Här hittar du länk till vårt register över förtroendevalda där du kan få fram vilka som är valda för olika poster.

Förtroendevalda i Motala kommun

I registret över förtroendevalda hittar du kontaktuppgifter till politiker. Du kan sortera på bland annat nämnder, partitillhörighet och olika roller, som gruppledare eller politisk sekreterare.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej