Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för tillstånd och tillsyn för bygg- och miljöärenden i vår kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen är den förvaltning som utreder och genomför beslut åt nämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden

 • Gator, vägar och trafiksäkerhet
 • Parker och naturvård
 • Miljöskydd
 • Hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Räddningstjänst
 • Sotningsväsende
 • Planprövning
 • Bygglovsprövning
 • Lantmäteri
 • Tillståndsgivning för brandfarliga varor
 • Övervakning av funktionskontroll av ventilationssystem

Kontakta Samhällsbyggnadsnämnden

Telefonnummer

0141-22 50 00 (Servicecenter)

Postadress

Motala kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • JaNej