Tre personer som står utomhus.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Caroline Unéus, Maj Bergendahl och Kaveh Moazzez.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för tillstånd och tillsyn för bygg- och miljöärenden i vår kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen är den förvaltning som utreder och genomför beslut åt nämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden

 • Gator, vägar och trafiksäkerhet
 • Parker och naturvård
 • Miljöskydd
 • Hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Räddningstjänst
 • Sotningsväsende
 • Planprövning
 • Bygglovsprövning
 • Lantmäteri
 • Tillståndsgivning för brandfarliga varor
 • Övervakning av funktionskontroll av ventilationssystem

Kontakt

Samhällsbyggnadsnämnden
E-post:
samhallsbyggnadsnamnden@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00

Postadress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
591 86 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej