När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Läs mer om bland annat hur det går till att ansöka om bygglov och exempel på åtgärder som är lovfria.

Klicka på den blå menyn "Bygga nytt ändra eller riva" ovan för att läsa mer om olika åtgärder.

Läs mer om bygglov i vår interaktiva broschyr här

e-tjänstportal

Ansök om bygglov

Ansök om bygglov med hjälp av e-tjänst eller blankett.

Avgifter och taxor

Se avgifter och taxor för bygglov och andra åtgärder.

Ifylld kryssruta på en blankett

Blanketter

Hitta e-tjänster och blanketter för att bygga nytt, ändra eller riva.

Så funkar bygglovsprocessen

Läs om hur bygglovsprocessen går till. Du är alltid välkommen att ställa oss frågor om ditt ärende.

Till bygglovsprocessen

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus, villor

För en- och tvåbostadshus, villor, finns särskilda bestämmelser om bygglov.

Nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad

Vill du vill bygga nytt, om eller till? Läs om de vanligaste åtgärderna.

Marklov, rivningslov, skyltlov

Om du ska göra åtgärder i mark, riva eller skylta, hittar du vad du ska tänka på här.