Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Läs mer om ansöka om bygglov och se vilka åtgärder som är lovfria.

Lov- och anmälningspliktiga åtgärder - ansökan

Här hittar du vår e-tjänst för bygglovsansökan och blanketter för de bilagor som kan behöva bifogas.