Kompostering av hushållsavfall

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall ska du anmäla det till kommunen. Här kan du läsa om hur det går till att kompostera och vilka problem som kan uppstå.

E-tjänst och blankett

Du som vill kompostera ditt matavfall ska anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan är kostnadsfri för en- och tvåfamiljshus. För fastigheter med fler lägenheter tas en timavgift ut för handläggningen. Kom ihåg att kompostering av hushållsavfall på den egna fastigheten är tillåtet endast om det kan ske utan störningar för människors hälsa och miljö.

Tänk på att välja en lämplig plats på tomten vid placering av komposten så du inte skapar ett problem för dina grannar.

Om hushållsavfall komposteras är det viktigt att ha en tät, isolerad men väl ventilerad behållare dels för att komposteringen ska fungera hela året men också för att vara säker på att inte dra dit skadedjur. Komposten kräver engagemang och skötsel. Strömaterial ska finnas tillgängligt och användas i tillräcklig mängd för att undvika lukt och problem med skadedjur.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej