Hjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag. En del får du låna av kommunen. Andra kan du själv köpa på apotek eller i hjälpmedelsbutiker.

Du som har en funktionsnedsättning kan vara hjälpt av tekniska hjälpmedel för att förenkla och underlätta vardagen. Hjälpmedel kan behövas för att kompensera en nedsatt funktion, men även för att bevara funktioner så långt det är möjligt.

Boka hembesök

Ditt behov av hjälpmedel bedöms av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Bedömningen sker via ett hembesök. För att boka ett hembesök kontaktar du Kommunrehab via telefon, se kontaktuppgifter nedan.

Avgift

Besök av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut kostar 100 kronor per besök, max 400 kronor per månad. Detta betalas via en faktura som kommer hemskickad till dig. Om du också har hemtjänstinsatser får du betala ordinarie hemtjänstavgift för besöket, upp till maxtaxan.

Trasigt hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel är trasigt eller behöver service kontaktar du Sodexo Hjälpmedelsservice Östergötland på nummer 013-27 78 00.

Återlämning av hjälpmedel

Du ansvarar för att samtliga hjälpmedel återlämnas när behovet upphör, förändras eller då du flyttar från Östergötlands län. Du kan återlämna ditt/dina hjälpmedel på någon av dessa platser:

  • Rosendahlsgatan 6 i Motala (måndag-fredag 7-17.30)
  • Boregatan 3 i Borensberg (måndag-fredag 7.30-16.00)

Har du inte möjlighet att själv, eller med hjälp av annan person ordna med återlämning av dina hjälpmedel kan du köpa tjänsten ”Hämtning av hjälpmedel” från hjälpmedelsleverantören. Tjänsten innebär att de kommer hem till dig och hämtar ditt/dina hjälpmedel. För mer information om tjänsten ”Hämtning av hjälpmedel” ring 013-27 78 00.

Kontakt Kommunrehab

Telefon

0141-22 59 90

Telefontid

Måndag – fredag klockan 8.15 – 9.15

Övrig tid kan du lämna ett röstmeddelande så ringer vi upp dig.

Sodexo Hjälpmedelsservice

Telefon: 013-27 78 00

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej