Familjehem, kontaktfamilj och stödfamilj

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna behöver stöd av en annan familj eller person. Stöd kan ges genom exempelvis kontaktfamilj, stödfamilj, familjehem eller genom jourhem.

Kontakt

Socialkontoret
Telefon: 0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej