Familjehem, kontaktfamilj och stödfamilj

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna behöver stöd av en annan familj eller person. Stöd kan ges genom exempelvis kontaktfamilj, stödfamilj, familjehem eller genom jourhem.

Läs mer

Frivilliga uppdrag

Vill du engagera dig som familjehem, kontaktfamilj eller stödfamilj? Här kan du läsa mer om hur det fungerar att ha ett uppdrag där du stöttar barn och vuxna.

Kontakt

Socialkontoret
Telefon: 0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej