Fastighetsnära insamling av förpackningar vid flerbostadshus

Från och med 2027 måste alla hushåll ha en ordnad sortering för förpackningsavfall nära bostaden. Det innebär att flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som i dag inte erbjuder möjlighet till sortering av förpackningsavfall behöver införa det.

Ansök om ersättning

Här kan du som ansvarig för avfallshanteringen i ett flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening ansöka om ersättning för förpackningsinsamling. Du kan även ändra eller komplettera tidigare inrapporterade uppgifter.

Alla hushåll är skyldiga att sortera sitt avfall. Förpackningsavfall kan i dag lämnas på återvinningsstationen om det inte finns ordnad insamling i anslutning till bostaden. En sådan ordnad sortering av förpackningar i eller i nära anslutning till bostäder blir obligatoriskt från 2027. Det kallas för fastighetsnära insamling, eller FNI.
Fastighetsägaren ansvarar för att det finns en fungerande insamling av sorterat avfall, och att det kan hämtas på ett bra sätt. Förpackningsavfallet ska hämtas av en entreprenör som är auktoriserad av kommunen.

Vanliga frågor om fastighetsnära insamling

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej