Fastighetsnära insamling av förpackningar vid flerbostadshus

Från och med 2027 måste alla hushåll ha en ordnad sortering för förpackningsavfall nära bostaden. Detta innebär att flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som i dag inte erbjuder möjlighet till sortering av förpackningsavfall behöver införa det.

Ansök om ersättning

Här kan du som ansvarig för avfallshanteringen i ett flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening ansöka om ersättning för förpackningsinsamling. Du kan även ändra eller komplettera tidigare inrapporterade uppgifter.

Kommunen hämtar förpackningar från 2024

Alla hushåll är skyldiga att sortera sitt avfall. Förpackningsavfall kan i dag lämnas på återvinningsstationen om det inte finns ordnad insamling i anslutning till bostaden. En sådan ordnad sortering av förpackningar i eller i nära anslutning till bostäder blir dock obligatoriskt från 2027. Det kallas för fastighetsnära insamling, eller FNI. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns en fungerande insamling av sorterat avfall, och att det kan hämtas på ett bra sätt.

Från och med i år är det kommunens upphandlade entreprenör som hämtar fastigheternas förpackningar. Detta med anledning av en lagförändring som för över ansvaret för insamlingen från Förpacknings- och tidningsinsamlingen till kommunerna. Kommunen får ersättning för detta från producenterna.

Förpackningar ska sorteras ut i följande fraktioner:

  • plastförpackningar
  • pappersförpackningar
  • färgade och ofärgade glasförpackningar
  • metallförpackningar.

Alla återvinningsstationer, där konsumenterna också kan lämna sorterade förpackningar, kommer till en början att finnas kvar.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej