Cisterner

Har du en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja som är större än en kubikmeter? Då ska du se till att den kontrolleras regelbundet. Om du installerar eller skrotar en cistern ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Även om du har en lös behållare med brandfarlig vätska eller spillolja som innehåller mer än 150 liter vätska inom vattenskyddsområde ska du anmäla det till oss. Reglerna gäller både för dig som är privatperson och för företagare.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej