Elnät

När du köper el betalar du för elnätet och elförbrukningen. Du måste vara kund hos den som äger nätet på den plats där du bor men elförbrukningen kan du köpa av en leverantör du själv väljer.

Vem äger elnätet?

Är du osäker på vilket nät din fastighet hör till kan du söka på Svenska Kraftnäts sida om nätområden.

Nätägare

Till nätägaren betalar du en årsavgift baserad på vilken storlek på huvudsäkring du har och en överföringsavgift för varje kilowattimme du använder. Nätägaren är ansvarig för elmätaren i ditt hem och att läsa av den. Avläsning sker framförallt automatiskt.

Elleverantörer

Det finns ungefär 120 elhandlare att välja mellan och flera olika typer av avtal, allt från rörligt till en fast kostnad per kilowattimme i upp till fem år. Det är viktigt att du gör ett aktivt val av avtal, annars riskerar du att få ett anvisat pris som nästan alltid är dyrast.

Kostnaden för den el du köper består av flera olika delar, förutom kostnaden du betalar till nätägaren:

  • Elpris
  • Energiskatt
  • Moms
  • Elcertifikatavgift

Dessutom tar de flesta elhandlare ut en fast årsavgift. Ibland läggs den som påslag på elpriset.

Sverige är uppdelat i fyra olika områden där elpriserna kan variera. Motala kommun tillhör elområde 3, Södra Mellansverige.

Byta elleverantör

Vill du byta elhandlare eller elavtal kontaktar du den elhandlare du vill byta till och tecknar ett avtal med dem. Det kan göras via elhandlarens hemsida eller per telefon till deras kundtjänst. När avtalet är tecknat meddelar det nya elhandelsföretaget din nätägare och din gamla elhandlare om att du bytt. Du behöver inte göra någonting.

Strömavbrott

Vid strömavbrott, kontakta din elleverantör. Du kan även här på hemsidan läsa om din egen krisberedskap och vad du kan tänka på kring vatten, värme, mat och hygien:

Din krisberedskap och säkerhet

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej