Ledningsnät, anslutning till fastighet

Här hittar du information om hur du ansluter dig till kommunens ledningsnät. Om du är ansluten till kommunens vatten- och avloppsnätet, kan du vara säker på att vattnet i dina kranar håller hög kvalitet.

Anslut din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet

Här beskrivs de olika steg du behöver ta för att ansluta din fastighet. Kontakta oss om du behöver mer information.

Nedanstående process gäller även om du enbart vill ansluta till sommarvatten.

Beställning av anslutning

Använd vår e-tjänst för att beställa anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningsnät.

Kontakt

Kundcenter
Telefon:
0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

För dig som har en verksamhet

Avloppsvatten från företag

Om du driver ett företag eller annan verksamhet finns mer information som du behöver ta del av kring anslutning till det kommunala ledningsnätet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej