Ledningsnät, anslutning till fastighet

Här hittar du information om hur du ansluter dig till kommunens ledningsnät. Om du är ansluten till kommunens vatten- och avloppsnätet, kan du vara säker på att vattnet i dina kranar håller hög kvalitet.

Anslut din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet

Här beskrivs de olika steg du behöver ta för att ansluta din fastighet till kommunens ledningar för avlopp, dricksvatten eller dagvatten. Nedanstående process gäller även om du enbart vill ansluta till sommarvatten.

Kontakta servicecenter om du behöver mer information.

E-tjänst

Använd vår e-tjänst för att beställa anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningsnät.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej