Västanvik

Västanvik ligger norr om Motala vid Vätterns nordöstra strand. Här finns ett område med höga naturvärden. Västanvik har cirka 200 invånare och här finns också många fritidsboenden.

Om Västanvik

Västanvik ligger cirka två mil norr om Motala vid Vätterns nordöstra strand. Det är ett område med höga naturvärden som skapats för boende, rekreation, bad, fiske och friluftsliv.

Bo i Västanvik

I Västanvik bor cirka 200 personer och det finns ungefär 300 fritidshus, alla med möjlighet till åretruntboende. Västanvik exploaterades på 1970-talet som ett fritidshusområde med möjlighet för boende året runt. Permanentboendet ökar nu i Västanvik och det finns en samfällighetsförening som tar ansvar för hela ortens utveckling. Till Västanvik kan man åka med buss och hit kommer också bokbussen.

I övrigt finns ingen kommunal och kommersiell service, men närhet till både Medevi och Nykyrka.

Läs mer om lediga tomter:

Lediga tomter

Aktiviteter och föreningsliv

I Västanvik finns en vandringsled utmed Vätterns strand. Leden är en rundslinga som utgår från Medevi Brunn och den är en etapp i Östgötaleden genom Motala kommun.

I föreningsregistret hittar du föreningar inom idrott, kultur, fritid och omsorg:

Föreningsregistret

Statistik

Här hittar du statistik, bland annat för befolkning i kommunen i stort och för de mindre orterna:

Statistik

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej