Gul tegelbyggnad med många fönster. Skolgård med lekredskap.

Skolgårda skola

Skolgårda skola är en F-9-skola i området Björkelund. Skolan har fokus på trygghet, trivsel och kunskap.

Digital rundvandring

Vi vill gärna visa vår verksamhet för vårdnadshavare och elever som ska börja i förskoleklass. Under pågående pandemi bjuder vi in till ett digitalt öppet hus via en film. Välkommen att titta in hos oss!

Om skolan

Skolgårda är en F-9 skola som består av två enheter F-6 med tillhörande fritidshem och 7-9. Vi har två klasser per årskurs från förskoleklass till och med årskurs 3 och tre klasser i årskurs 4-6. I årskurs 7-9 har vi fyra klasser per årskurs. Skolan kännetecknas av samhörighet, väl inarbetade rutiner och ett gott arbetsklimat.

På Skolgårda skola arbetar engagerade och kompetenta medarbetare som har elevens lärande i fokus med målet att eleverna ska lyckas. Skolan visar goda resultat på de nationella proven i årskurs 3 och 6. I årskurs 9 presterar eleverna bättre i samtliga ämnen i jämförelse med riksgenomsnittet.

På Skolgårda skola arbetar vi efter våra kärnvärden: trygghet, trivsel och kunskap. För oss är det viktigt att dessa ord inte bara finns på pappret utan även genomsyrar hela vår verksamhet. Det är viktigt att alla känner trygghet och trivsel för att kunna göra sitt bästa i skolarbetet. I bildningsförvaltningens årliga enkäter ligger Skolgårda i topp bland kommunens grundskolor vad gäller trivsel.

Vi tycker också att det är viktigt med samverkan. Det är vi: ledning, medarbetare, vårdnadshavare och elever som tillsammans skapar Skolgårda skola.

Logga in i elevsystemet IST

Logga in i Motala kommuns elevsystem IST för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt Skolgårda skola

Telefon

0141-22 55 94

Adress

Skolgårdagatan 24
591 60 Motala

Fritids

Juno: 072-241 32 50
Diana: 072-241 33 50

Rektor F-6

Linda Hellberg
Telefon: 0141-22 55 96
E-post: linda.hellberg@motala.se

Rektor 7-9

Annelie Linnér
Telefon: 0141-22 55 98
E-post: annelie.linner@motala.se

Skoladministratör

Anne Eriksson
Telefon: 0141-22 55 94
E-post: anne-marie.eriksson@motala.se

Studie- och yrkesvägledare

Lizette Norrfjäll
Telefon: 0141-22 56 75
E-post: lizette.norrfjall@motala.se

Skolsköterska F-6

Daniel Brander
Telefon: 0141-22 55 50
E-post: daniel.brander@motala.se

Skolsköterska 7-9

Lenka Ristenfeldt
Telefon: 072-730 22 59
E-post: lenka.ristenfeldt@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej