Akut hjälp vid sociala problem

Akut hjälp

Vid en akut situation, till exempel om någon blir slagen eller utsatt för hot hemma, ska du ringa polisen på larmnumret 112.
Har du eller någon i din närhet sociala problem? Dagtid, måndag till fredag kan du ringa socialkontorets växel 0141-22 53 00.

Akuta sociala problem på kvällar och helger

Vid akuta sociala problem på kvällar och helger kan du kontakta Polisen oavsett var i Sverige du befinner dig. Telefonnummer 114 14. Behövs akut hjälp gällande fara för liv, egendom eller miljö gäller fortfarande larmnumret 112.

http://www.polisen.se

Nödsituation – SOS Alarm 112 och 1177

SOS Alarm – Om du är i en nödsituation och behöver akut hjälp, ring alltid SOS alarm. Öppet dygnet runt.

Telefonnummer: 112.

http://www.sosalarm.se

Sjukvårdsupplysningen 1177 – Om du eller någon du känner är sjuk och du behöver råd av sjuksköterska. Öppet dygnet runt.

Telefonnummer: 1177

http://www.1177.se

Informationsnummer 113 13

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Numret avlastar nödnumret 112 från samtal som inte gäller fara för liv, egendom eller miljö.

Du kan vända dig 113 13 till vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Här kan du lämna och få information om pågående händelser.

Numret är ett stöd för vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

www.sosalarm.se/113-13

Utsatt för ett brott

Du som blivit utsatt för ett brott kan få stöd och hjälp från Brottsofferjouren. Du kan få en personlig kontakt med en stödperson som lyssnar till och hjälper dig. Kontakten är helt kostnadsfri.

Telefonnummer: 0141-23 44 94
Telefoncentralen (gratis) 0200-21 20 19
E-post: info@v-ostergotland.boj.se

http://www.brottsofferjouren.se

Kvinnojouren i Motala kommun

Du kan vända dig till Kvinnojouren om du är utsatt för hot, våld eller övergrepp. Kvinnojouren ger dig hjälp, råd och stöd.

Telefonnummer: 0141-512 00

http://www.motalakvinnojour.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Linjen har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer: 020-50 50 50

http://www.kvinnofridslinjen.se/

Terrafem, nationell jourtelefon på 44 språk

Terrafem är ett nationellt nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld.

Telefonnummer: 020-52 10 10

http://www.terrafem.org/