Akut hjälp vid sociala problem

Akut hjälp

Vid en akut situation, till exempel om någon blir slagen eller utsatt för hot hemma, ska du ringa polisen på larmnumret 112.
Har du eller någon i din närhet sociala problem? Dagtid, måndag till fredag, kan du ringa socialkontorets växel 0141-22 53 00 för social hjälp.

Akuta sociala problem på dagtid, Socialkontoret

Måndag till fredag, kan du ringa socialkontorets växel 0141-22 53 00.

Akuta sociala problem på kvällar och helger, Social beredskap

Om du behöver akut stöd i en utsatt situation när socialkontoret är stängt kan du vända dig till sociala beredskapen, 0141-22 53 56. Det kan handla om våld, missbruk, övergrepp eller om du misstänker att någon annan far illa.

Sociala beredskapen är även tillgänglig för dig som i yrket behöver nå socialkontoret utanför kontorstid, på 0141-22 53 56. Det kan till exempel handla om LVU- eller LVM-bedömningar.

Nödsituation – SOS Alarm 112 och 1177

SOS Alarm – Om du är i en nödsituation och behöver akut hjälp, ring alltid SOS alarm. Öppet dygnet runt.

Telefonnummer: 112.

http://www.sosalarm.se

Sjukvårdsupplysningen 1177 – Om du eller någon du känner är sjuk och du behöver råd av sjuksköterska. Öppet dygnet runt.

Telefonnummer: 1177

http://www.1177.se

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer: 116 111

Bris vuxentelefon, om barn 077-150 50 50

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym.

Telefonnummer: 077-150 50 50

Informationsnummer 113 13

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Numret avlastar nödnumret 112 från samtal som inte gäller fara för liv, egendom eller miljö.

Du kan vända dig 113 13 till vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Här kan du lämna och få information om pågående händelser.

Numret är ett stöd för vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/11313/

Utsatt för ett brott

Du som blivit utsatt för ett brott kan få stöd och hjälp från Brottsofferjouren. Du kan få en personlig kontakt med en stödperson som lyssnar till och hjälper dig. Kontakten är helt kostnadsfri.

Telefonnummer: 0141-23 44 94
Telefoncentralen (gratis) 0200-21 20 19
E-post: info@v-ostergotland.boj.se

http://www.brottsofferjouren.se

Kvinnojouren i Motala kommun

Du kan vända dig till Kvinnojouren om du är utsatt för hot, våld eller övergrepp. Kvinnojouren ger dig hjälp, råd och stöd.

Telefonnummer: 0141-512 00

http://www.motalakvinnojour.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Linjen har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer: 020-50 50 50

http://www.kvinnofridslinjen.se/

Terrafem, nationell jourtelefon på 44 språk

Terrafem är ett nationellt nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld.

Telefonnummer: 020-52 10 10

http://www.terrafem.org/

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hjälplinjen erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd på telefon, alla dagar kl 13-22. Det kostar som ett vanligt samtal och du kan vara anonym.

1177 – Hjälplinjen

Telefonnummer: 020-22 00 60

Sökte du egentligen akut felanmälan?

Om du upptäcker ett akut fel som behöver åtgärdas omgående, exempelvis en vattenläcka, stopp i avloppet eller en farlig trafikmiljö hittar du här journummer och felanmälan.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej