Strandskydd

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Reglerna om strandskydd finns i Miljöbalkens sjunde kapitel.

E-tjänst eller blankett

Du ansöker enklast om strandskydd via vår e-tjänst. Du kan också ladda ner en blankett. Tänk på att du ska skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska utföras.

Även om en åtgärd inte kräver lov eller anmälan enligt Plan- och bygglagen kräver åtgärden ändå strandskyddsdispens för att få utföras inom strandskyddat område.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet gäller i hela landet vid hav, sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd.

I Motala kommun är strandskyddet utökat inom vissa området till 150 meter eller 300 meter. Strandskyddet gäller vid alla vattenområden, oavsett storlek. Inom vissa planlagda områden kan dock strandskyddet vara upphävt.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Om du har ett pågående ärende

Du kan kontakta din handläggare via servicecenters telefonnummer för ett pågående ärende under kontorstid på vardagar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej