Vid byggande nära vattendrag, insjöar och hav måste du ta hänsyn till strandskyddet. Strandskyddet har inrättats till gagn för både människor och växt- och djurliv. Strandskyddet gäller i hela landet.

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 7 kapitlet 13 § i miljöbalken. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. I Motala kommun är strandskyddet utökat till 150 meter vid Vättern, Boren och Göta kanal. Strandskyddet gäller vid alla vattenområden, oavsett storlek. Kommunerna har huvudansvaret för dispensprövning samt för att upphäva strandskyddet. Länsstyrelsen granskar alla kommunens beslut som rör strandskyddet.

Förbjudet att strida mot strandskyddet

Det är inte tillåtet att göra något som strider mot strandskyddets syften. Du får bland annat inte uppföra nya byggnader eller anläggningar i områden där strandskydd gäller. Du får heller inte utföra åtgärder som inskränker allemansrätten och leder till privatisering av platsen eller vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Dispens om du har särskilda skäl

Du kan i vissa fall få dispens från strandskyddet. För att få dispens måste ett så kallat särskilt skäl finnas. Samtidigt ska strandskyddets syften om allmänhetens tillgänglighet samt skyddandet av växt- och djurliv uppfyllas. De särskilda skäl som godtas finns angivna i lagen. Du kan alltså inte själv välja vad du tycker borde räknas som ett särskilt skäl.

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens.

Kontakt

Välkommen att kontakta bygglovsenheten eller boka tid med en handläggare för rådgivning:
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Telefontider bygglovsexpeditionen:
Måndag – torsdag: 10:00 – 11:45 samt 13:30 – 14:30.
Fredagar samt dag före helgdag: 10:00 – 11:45.

Bygga nytt, ändra eller riva

Samlad information om att bygga nytt, ändra eller riva.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej