Strandskydd

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Syftet med skyddet är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddsområdet varierar mellan 100–300 meter från strandlinjen både upp på land och ut i vattenområdet.

E-tjänst eller blankett

Du ansöker enklast om strandskydd via vår e-tjänst. Du kan också ladda ner en blankett. Tänk på att du ska skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska utföras.

Vad är strandskydd?

Strandskyddet gäller i hela landet vid hav, sjöar och vattendrag, oavsett dess storlek. Inom detaljplanelagda områden kan däremot strandskyddet vara upphävt. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden inom 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. I Motala kommun är strandskyddet utökat inom vissa området till 150 meter och 300 meter.

Även om en åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan så kan du behöva ett beslut strandskyddsdispens innan du får utföra åtgärden.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej