Gruppboende vid funktionsnedsättning

Gruppbostad är en boendeform för dig som har en funktionsnedsättning som innebär behov av tillsyn och omvårdnad.

Gruppboendet består av ett antal lägenheter med gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena finns i direkt anslutning till lägenheterna.

På boendet får du stöd och hjälp dygnet runt. Stödet anpassas efter dina behov tillsammans med dig och eventuellt någon företrädare. På ett gruppboende ska du kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ansöka om plats på gruppboende

För att få bo på ett gruppboende krävs ett biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade – LSS. Begäran kallas den ansökan som du gör för att få stöd och service enligt LSS lagstiftningen.

Du, vårdnadshavare eller god man kan begära att få stöd och hjälp utifrån LSS. I din begäran talar du om vilken eller vilka insatser du har behov av. Du kan göra din begäran skriftligt eller muntligt till LSS-handläggare på socialkontoret. De kan även hjälpa dig om du har frågor eller behöver hjälp med att fylla i begäran.

Läs mer om vilket stöd du har rätt till enligt LSS.

Kontakt LSS-gruppen, Socialkontoret

Telefon

0141-22 53 00

Telefontid

Handläggare nås säkrast vardagar klockan 8.30-9.30.

Besöksadress

Drottninggatan 5
591 35 Motala

Postadress

Motala kommun
LSS-gruppen, Socialkontoret
Drottninggatan 5
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej