Nämnder

Nämnderna består av politiker som är folkvalda och förvaltningarna av anställda tjänstepersoner. Här hittar du en lista över vilka nämnder som finns i Motala kommun.

Nämnderna tar beslut i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det är även fullmäktige som tar beslut om hur många personer som ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande.

Kommunerna får själva bestämma vilka nämnder de vill ha och det är därför det ser olika ut runt om i Sverige.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Mark Henriksson (Moderaterna)

Kontakt: motala.kommun@motala.se

Mer information om kommunstyrelsen.

Bildningsnämnden

Ordförande: Charlotte Widegren (Moderaterna)

Kontakt: bildningsnamnden@motala.se

Mer information om bildningsnämnden.

Socialnämnden

Ordförande: Maths Andersson (Liberalerna)

Kontakt: socialnamnden@motala.se

Mer information om socialnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Caroline Unéus (Moderaterna)

Kontakt: samhallsbyggnadsnamnden@motala.se

Mer information om samhällsbyggnadsnämnden.

Tekniska servicenämnden

Ordförande: Bengt-Åke Karlsson (Centerpartiet)

Kontakt: tekniskaservicenamnden@motala.se

Mer information om tekniska servicenämnden.

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Ordförande: Philip Assarsson (Moderaterna)

Kontakt: vattenochavfallsnamnden@motala.se

Mer information om Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd.

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Albin Gunnarsson (Moderaterna)

Kontakt: overformyndarnamnden@motala.se

Mer information om överförmyndarnämnden.

Valnämnden

Ordförande: Ulla Ordell (Moderaterna)

Kontakt: valnamnd@motala.se

Mer information om valnämnden.

Krisledningsnämnden

Ordförande: Mark Henriksson (Moderaterna)

Kontakt: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej