Nämnder

Nämnderna består av politiker som är folkvalda och förvaltningarna av anställda tjänstepersoner. Här hittar du en lista över vilka nämnder som finns i Motala kommun.

Nämnderna tar beslut i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det är även fullmäktige som tar beslut om hur många personer som ska finnas i varje nämnd, vem som ska vara ordförande, förste vice och andre vice ordförande.

Kommunerna får själva bestämma vilka nämnder de vill ha och det är därför det ser olika ut runt om i Sverige.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Mark Henriksson (Moderaterna)

Kontakt: motala.kommun@motala.se

Mer information om kommunstyrelsen.

Bildningsnämnden

Ordförande: Ann-Charlotte Lexén (Moderaterna)

Kontakt: bildningsnamnden@motala.se

Mer information om bildningsnämnden.

Socialnämnden

Ordförande: Charlotte Widgren (Moderaterna)

Kontakt: socialnamnden@motala.se

Mer information om socialnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Caroline Unéus (Moderaterna)

Kontakt: samhallsbyggnadsnamnden@motala.se

Mer information om samhällsbyggnadsnämnden.

Tekniska servicenämnden

Ordförande: Nils-Eric Dålse (Sverigedemokraterna)

Kontakt: tekniskaservicenamnden@motala.se

Mer information om tekniska servicenämnden.

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Ordförande: Nils-Eric Dålse (Sverigedemokraterna)

Kontakt: vattenochavfallsnamnden@motala.se

Mer information om Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd.

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Karin Olsson (Kristdemokraterna)

Kontakt: overformyndarnamnden@motala.se

Mer information om överförmyndarnämnden.

Valnämnden

Ordförande: Ulla Ordell (Moderaterna)

Kontakt: valnamnd@motala.se

Mer information om valnämnden.

Krisledningsnämnden

Ordförande: Mark Henriksson (Moderaterna)

Kontakt: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej