Vad som är skadedjur beror på var de uppträder och om de innebär olägenhet för hälsa eller miljö. Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärda problem med skadedjur oavsett vem som orsakat problemen. Djur som stör kan till exempel handla vara grannens hundar som skäller eller katter som förorenar rabatter och sandlådor. Läs mer om skadedjur och djur som stör.

Vilda djur som stör

Vilda djur kan vara störande. Det rör sig om exempelvis måsar som försvarar sina ungar under häckningsperioden.

Djurägaren ansvarar för sitt djur

I 36 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet ej uppstår”. Detta innebär att man som djurägare skall se till att ens djur inte stör grannar och omgivningen i övrigt.

Om du störs av någons husdjur, kontakta i första hand djurägaren i fråga och upplys om detta. Ofta märker man kanske inte själv att ens djur stör. Om detta inte skulle hjälpa man kan i ett andra steg kontakt miljö- och hälsoskyddsenheten.

Bestämmelser om hundar

I Motala kommuns lokala ordningsföreskrifter (17, 18 och 19 §§) finns särskilda bestämmelser om var hundar inte får vistas i kommunen och i vilka fall de måste hållas kopplade.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när du är ute i naturen. Detta framgår av 16 § i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, där det står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Läs mer om hundar i naturen på kommunens webbplats och på Naturvårdsverkets hemsida.

Skadedjur

Möss, råttor, mjölbaggar och silverfiskar är exempel på skadedjur som kan angripa livsmedel, textilier och byggnader. Som hyresgäst ska du snarast kontakta din hyresvärd om du upptäcker skadedjur. Fastighetsägaren är ansvarig för att åtgärda detta. Om man själv är fastighetsägare och behöver hjälp kan man kontakta företag som arbetar med skadedjurbekämpning. När du söker företag som jobbar med skadedjursbekämpning kan du också söka på sanering.

Tillstånd att hålla djur

Enligt Motala kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsenheten för att hålla vissa djur inom område med detaljplan.

Följande djur omfattas av detta tillstånd:

  1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin – även minigris
  2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  3. Giftig orm

Tänk på att tillståndsprocessen ska vara avklarad innan djuren finns på plats.

Vill du ansöka om att hålla djur inom detaljplanelagt område gör du det genom att använda vår e-tjänst eller genom att fylla i vår blankett ”Ansökan om att hålla djur inom detaljplanelagt område”.

Vill du ansöka om att hålla giftig orm använder du vår e-tjänst eller fyller i blanketten ”Ansökan om att hålla giftig orm inom detaljplanelagt område”.

Kor, grisar och andra djur

Djur inom lantbruket som kor, grisar, får och getter och så vidare räknas till produktionsdjur och får inte grävas ner utan ska lämnas till godkända anläggningar för att slutligen gå till förbränning. Mer information finns hos Jordbruksverket.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej