Medling vid brott

Du som har varit inblandad i en brottshändelse kan få stöd i form av medling. Medling är ett frivilligt samtal där den som utsatts för brottet och den som begått brottet träffas för att prata om händelsen och konsekvenserna av den. Målet med medling är att minska de negativa konsekvenserna av händelsen, vilket kan göra att det känns lättare att lägga händelsen bakom sig.

Förutsättningar för medling:

  • Brottet ska vara polisanmält
  • Brottet ska vara helt eller delvis erkänt
  • Gärningspersonen ska vara 12-20 år

Medling vid brott regleras i lagen om medling med anledning av brott (2002:445). Medling ersätter inte polisens eller domstolens arbete. Medling kan ske före eller efter en eventuell rättegång och det är kommunen som är ansvarig att erbjuda detta.

Medling ger dig möjlighet att berätta om din upplevelse från brottshändelsen och ställa frågor som är viktiga för dig. Syftet är att ni som är inblandade träffas för att reda ut det som hänt, varför det hände och vilka konsekvenser händelsen har fått. Ni får också möjlighet att prata om hur ni kan förhålla er till varandra i framtiden.

Kontakt

Barncentrum
E-post: medling@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej