stor äldre röd tegelbyggnad med många fönster

Ekenässkolan

Skolan ligger nära det vackra naturreservatet Sjöbo-Knäppan i Ekenäs, intill sjön Boren i Motala stads norra delar. Här går elever i årskurs F-6.

Digitalrundvandring

Vi vill gärna visa vår verksamhet för vårdnadshavare och elever som ska börja i förskoleklass. Under pågående pandemi bjuder vi in till ett digitalt öppet hus via en film. Välkommen att titta in hos oss!

Om skolan

Ekenässkolan är en enhet med förskoleklass, grundskola 1-6 år samt skolbarnsomsorg 6-12 år. Vi har för närvarande cirka 200 elever. Skolbarnsomsorgen är integrerad och där går för närvarande cirka 70 elever.

Vision och värdegrund

Vi vill ge våra elever möjligheter att aktivt forma sin egen framtid och samhällets utveckling.

Visionen når vi genom att ge våra elever rätt stöd och stimulans till inlärning. En kultur som är interkulturell och ger förmåga att förstå andra människor med olika bakgrund. Att lära våra elever att våga kommunicera sina åsikter på ett respektfullt sätt och bli förstådd.

Lära tillsammans

Att lära tillsammans med varandra med bakgrund från hela världen om världen ger unika möjligheter till förståelse och kunskaper i det globala samhället. Vi vill möta varje elev där den är och stötta den personliga utvecklingen såväl som den sociala. Detta gör vi TILLSAMMANS!

Med många elever från andra länder och kulturer får vi en mångfald som på ett positivt sätt påverkar skolans inre miljö och kultur. Vi jobbar aktivt med kartläggning och introduktion av nyanlända bland annat genom vår förberedelseklass.

IKT i undervisningen

Skolan har de senaste åren aktivt satsat på IKT, informations- och kommunikationsteknik. Vi har mycket god tillgång till lärplattor och datorer. Smartboards finns i flera av våra klassrum. Pedagogiska appar används ofta i undervisningen. Vår strävan är att använda många alternativa lärverktyg i syfte att öka måluppfyllelsen för alla.

El Sistema

El Sistema – att genom musik utvecklas både som individ och sociala färdigheter finns från förskoleklass till årskurs 2. Eleverna möter två El Sistema-pedagoger två timmar varje vecka under skoltid och skapar musik tillsammans.

El Sistema

Raster

Mellan undervisningspassen erbjuds eleven trygga och kreativa raster. Eleven möter samma personal varje rast. De erbjuder aktiviteter som aktivt stödjer och uppmuntrar sociala relationer. Vi har även en elevsamordnare som arbetar med elevsocialt stöd till eleverna, bland annat under rasterna.

Två gånger i veckan erbjuder fritidspersonalen en vuxenledd aktivitet på förmiddagsrasten. Önskan är att alla ska ha en bra och rolig rast och ha någon att vara med. Barnen har haft möjlighet att delta i bland annat skolgårdsorientering, säckhoppning, bowling och olika lekar.

Årliga traditioner

Vissa saker är så väl genomtänkta och populära bland elever och personal att de helt enkelt inte går att avstå ifrån. En sådan dag är vår årliga Staffanstorpsdag. Alla elever går en miljötipspromenad till Staffanstorp i juni. Där serveras hamburgare med bröd. Dagen avslutas med den årliga och mycket populära dragkampen.

  • Varje år anordnar skolan lägerskoleverksamhet  för elever i årskurs 3.
  • Årskurs 3 har också i uppdrag att anordna årets Lucia.
  • Årskurs 4-6 genomför den årliga friluftsvandringen på Omberg eller i Tiveden.
  • Alla elever får någon gång under mellanstadietiden åka till Kolmården.
  • Dessutom anordnar vi aktivitetsdagar under året som passar de olika årstiderna.

Logga in i elevsystemet IST

Logga in i Motala kommuns elevsystem IST för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt Ekenässkolan

Telefon

0141-22 57 41

Adress

Textilvägen 5
591 46 Motala

Fritids

Avdelning Galaxen: 0141-22 52 50
Avdelning Kometen: 0141-22 24 34

Rektor

Anna-Karin Höjer
Telefon: 0141-22 38 59  
Sms: 072-083 89 80
E-post: anna-karin.hojer@motala.se

Skoladministratör

Heidi Dahlin
Telefon: 0141-22 57 41
E-post: heidi.dahlin@motala.se

Skolsköterska

Camilla Muhr
Telefon: 0141-22 56 61
E-post: camilla.muhr@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej