Låg vit och gul byggnad. Foto.

Förskolan Charlottenborg

Förskolan Charlottenborg har en mångkulturell verksamhet med många olika språkgrupper. Vi har nära till skog och natur, vilket ger möjlighet till lek och lärande och undervisning i flera olika miljöer.

Om förskolan

Förskolan har två barngrupper, en yngre- och en äldregrupp. Förskolan samarbetar mellan grupperna samt arbetar i mindre gruppkonstellationer för ett bra lärande- och samspelsklimat.

Förskolans gård är liten och erbjuder barnen en varierad utemiljö. Det ger dem möjlighet att utveckla sin lek, fantasi och sina motoriska färdigheter. I inomhusmiljön finns material tillgängligt för barnen utifrån ålder och intresse.

Förskolan är delaktig i undervisning i musiksatsningen El Sistema, två gånger i veckan med femåringarna. Två rytmiklärare driver undervisningen tillsammans med pedagog på förskolan.

Vi har också en utvecklingsledare som tillsammans med rektor ansvarar för att utveckla och driva kvalitén inom utbildningen framåt.

Förskolan har ett mottagningskök. Det innebär att lunchen kommer från Carlsunds tillagningskök. Frukost och mellanmål tillagas av personalen.

Januari 2021 kommer förskolan flytta in i nyrenoverade lokaler på samma område. Vi får då också tillgång till en stor inspirerande förskolegård.

Kontakt

Adress

Förskolan Charlottenborg
Lustigkullevägen 46
591 45 Motala

Telefon

Pelikanen: 072-232 29 54
Pingvinen: 072-145 49 96

Rektor

Maria Persson
Telefon: 0141-22 25 82
E-post: maria.f.persson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej