Djur som kräver tillstånd

För att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsenheten för att hålla vissa djur inom område med detaljplan.

Dessa djur kräver tillstånd

Följande djur omfattas av krav på tillstånd:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin, inklusive minigris
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Giftig orm

Ladda ner blankett här:

Tillstånd att hålla djur inom detaljplanelagt område – ansökan

Tänk på att tillståndsprocessen ska vara avklarad innan djuren finns på plats. Vi tar ut en avgift för handläggning av ärenden gällande djur som kräver tillstånd. Timkostnaden är satt i taxan, som är antagen av kommunfullmäktige. Tidsåtgång för dessa ärenden varierar. Men tiden, och därmed kostnaden, kan öka om vi inte får in ett komplett underlag.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (PDF, 875 kB)

Undantag för höns

Du får ha upp till fyra höns (ej tupp) utan att behöva söka tillstånd. Detta gäller även inom detaljplanelagt område.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej