Lov eller anmälan

Om du behöver lov eller inte beror på vad du ska göra och var du ska göra det. Om en åtgärd inte kräver lov kan den kräva en anmälan och startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

  • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov,
  • åtgärder som kräver anmälan och
  • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Om du har ett pågående ärende

Du kan kontakta din handläggare via servicecenters telefonnummer för ett pågående ärende under kontorstid på vardagar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej