Lov eller anmälan

Om du behöver söka bygglov, rivningslov eller marklov beror på vad du ska göra och var du ska göra det. Om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas en anmälan och startbesked innan du får påbörja arbetet.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

  • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov,
  • åtgärder som kräver anmälan och
  • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej