Förskolan Bråstorp

Förskolan Bråstorp är en mindre förskola som ligger i nära anslutning till både skog och lekpark. Förskolan består av två avdelningar, Bamse och Lille Skutt.

Om förskolan

Förskolan Bråstorp har plats för 40 barn i åldrarna ett till fem år, indelat i yngre- och äldrebarnsavdelning. Vi har nära till skog, natur och lekparker. Vår gård erbjuder barnen en varierad utemiljö med skogsdunge, kulle och andra utmanande och stimulerande utemiljöer.

Vi har ett gott samarbete med köket där maten lagas från grunden och kocken är delaktig i vår verksamhet.

Vi arbetar i pedagogiska spår under dagen med två pedagoger i vardera spår. Spåren är i åldersnära indelningar, och det här arbetssättet gör att vi kan jobba i mindre barngrupper större delen av dagen.

Hela dagen, allt som sker, är lärande. Våra lärmiljöer är en viktig del i barnens utveckling på förskolan och dessa formas utifrån barnens behov och intressen. Lärmiljöerna är under kontinuerlig förändring utifrån barnens utveckling. De olika lärmiljöerna inbjuder till lärande och pedagogerna utmanar barnen för att de hela tiden ska utvecklas.

Vi sätter barnens nyfikenhet i centrum och arbetar med ett utforskande arbetssätt. Barnen ges inflytande över val av område och vi följer barnets utveckling och lärande utifrån läroplanen för förskolan, barnkonventionen och skollagen.

Kontakt

Adress

Förskolan Bråstorp
Gnejsvägen 12
591 53 Motala

Telefon

Bamse: 072-145 49 35
Lille Skutt: 072-145 49 38

Rektor

Erica Rylander
Telefon: 0141-22 59 35
E-post: erica.rylander@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej