Elevresor på gymnasiet, busskort

För gymnasieskolans elever anordnas inte särskilda skolskjutsar. Elever som har mer än 6 kilometer resväg till skolan får busskort, även kallat skolbiljett, som gäller på ordinarie bussar och tåg med Östgötatrafiken. I vissa fall går det att få ekonomisk ersättning för resor mellan hem och skola.

Vem har rätt till elevresa?

Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever, utan endast ett ansvar att stå för resekostnaderna om avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är mer än sex kilometer. Färdvägen mäts utifrån den kortaste gång- och cykelvägen.

En elev med inackorderingstillägg har inte rätt till busskort.

Kommunen ansvarar inte för kostnader för elevresor vid andra förhållanden. Ersättning beviljas inte på grund av funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet, som att eleven bor växelvis hos sina föräldrar.

Skyldigheten för kommunen att ansvara för kostnader för elevresor gäller bara för elever som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, det vill säga till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Ersättning för elevresa till och från gymnasieskola - ansökan

Ansök om ersättning för anslutningsresa eller för hela resvägen via vår e-tjänst eller blankett.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej