Tonårsflicka med mörkt lockigt hår. Foto.

Bli kontaktperson

Du kan vara kontaktperson för ett barn eller en vuxen som behöver sociala kontakter. Vad ni ska göra och hur ofta ni ses styrs av personens behov och intressen.

Vi söker kontaktpersoner som kan ge stöd till ett barn, en ungdom eller en vuxen

Som kontaktperson via Socialtjänstlagen, SoL, är du en medmänniska som ger extra stöd till ett barn, en ungdom eller en vuxen under en bestämd tid. Uppdraget går ut på att vara en vuxen förebild, finnas som stöd i sociala situationer och aktiviteter och i kontakt med exempelvis myndigheter.

Som kontaktperson via Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är du en medmänniska som fungerar som ett stöd till den som har en funktionsnedsättning, barn som vuxen. Syftet med uppdraget är ofta att bryta social isolering.

Omfattningen för uppdragen utgår från individens behov men ett tillfälle per vecka eller varannan vecka är vanligast.

Läs mer om uppdragen under frågor och svar ovan.

Stöd och utbildning

Som kontaktperson tilldelas du en socialsekreterare i resurs- och placeringsgruppen, som handleder och ger dig stöd i uppdraget. Varje termin anordnas samtals- och utbildningstillfällen där du får träffa andra kontaktpersoner.

Ersättning

Ersättning betalas ut enligt Sveriges kommuner och regioners, SKR, rekommendationer och består av en arvodesdel och en omkostnadsdel.

Kontakta resurs- och placeringsgruppen

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej