Anlägga eget avlopp

Alla fastigheter har olika förutsättningar för att anordna enskilda avlopp. Här beskriver vi hur du går till väga och vad du behöver tänka på. Tänk på att det är du som har ansvar för att ditt avlopp fungerar som det ska och inte orsakar olägenheter.

E-tjänst för ansökan/anmälan

Du kan ansöka/anmäla inrättande eller ändring av avloppsanläggning via e-tjänst eller på en blankett.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsenheten
E-post: miljo@motala.se
Telefon: 0141-22 54 30

Läs mer

Avloppsguiden

Avloppsguiden är en oberoende webbplats som ger goda råd om eget avlopp och informerar om olika lösningar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej