Anlägga eget avlopp

Du behöver tillstånd från miljö- och hälsoskyddsenheten för att anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett.

Avloppsanordning - ansökan om inrättande

Vi har olika e-tjänster beroende på om du ansöker för din egen anläggning eller om du som entreprenör/sakkunnig ansöker för en kunds räkning. Välj den tjänst som passar in på ditt ärende.

Ansökan eller anmälan?

Alla fastigheter har olika förutsättningar för att anordna enskilda avlopp och här beskrivs generellt vad du ska tänka på. Den som anlägger avloppet ska vara sakkunnig, så använd gärna en diplomerad entreprenör när du anlägger ditt avlopp.

Om du ska anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett måste du ansöka om tillstånd av miljö- och hälsoskyddsenheten. Läs mer om hur du gör ansökan här nedan. Kom ihåg att du inte får börja gräva ned din avloppsanläggning innan du fått tillstånd. Att anlägga ett avlopp utan tillstånd kan leda till att du blir skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Du måste också visa att anläggningen har den utformning och funktion som krävs.

Ska du anlägga ett avlopp för bad, disk och tvätt eller göra en mindre ändring av din avloppsanläggning, som enbart förändrar förutsättningarna för rening av avloppsvattnet utan att ändra teknik eller plats, ska det anmälas till miljö- och hälsoskyddsenheten. Du behöver då inte vänta på att få ett beslut från oss, men du kan få vissa förhållningsregler som du måste följa för att uppnå tillräcklig säkerhet.

Här finns mer information om hur du gör en anmälan:

Underhåll och ändring av avlopp

Avlopp för bad, disk och tvätt

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej