Bli god man

Överförmyndarkansliet har ett ständigt behov av nya ställföreträdare. Att vara ställföreträdare är ett viktigt uppdrag. Du får chansen att hjälpa personer med till exempel åldersdemens, psykiska sjukdomar eller funktionshinder.

En god man eller förvaltare, med ett gemensamt begrepp kallat ställföreträdare, kan hjälpa en annan person med exempelvis ekonomi, att få sina rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra. Personens behov styr vad som ska göras, men det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag, få annan hjälp från samhället eller se till att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt.

Vill du bli god man?

Besök överförmyndarkansliets webbplats för att läsa mer och ansöka om att bli god man.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej