Enskilda vägar och vägsamfälligheter

Väg som inte sköts av staten eller kommunen är en så kallad enskild väg. En sådan sköts ofta av en vägsamfällighet, en vägförening eller en gemensamhetsanläggning för väg.

Kommunalt driftbidrag för vägunderhåll

En vägsamfällighet, en vägförening eller en gemensamhetsanläggning för väg kan få statliga driftbidrag för vägunderhåll. Utöver det statliga bidraget kan enskilda väghållare få bidrag för drift även från kommunen. Det kommunala bidraget utgår som en andel av det tilldelade stadsbidragets storlek.

Du behöver inte skicka in någon ansökan eller annan handling till kommunen. Bidraget betalas ut automatiskt med statsbidragets beslut av utbetalning som grund.

Vägsamfällighet

Ibland sköts en enskild väg inte av en vägsamfällighet eller dylikt, utan genom en slags överenskommelse ”grannar emellan”. I sådana fall kan det vara lämpligt att bilda exempelvis en vägsamfällighet för att få tillgång till exempelvis vägunderhållsbidrag. Detta görs genom en fastighetsreglering, som är en typ av lantmäteriförrättning. Det är den kommunala Lantmäterimyndigheten som ansvarar för att utföra förrättningar i Motala kommun.

Här kan du läsa mer om lantmäteriförrättningar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej