Enskilda vägar och vägsamfälligheter

Väg som inte sköts av staten eller kommunen är en så kallad enskild väg. En sådan sköts ofta av en vägsamfällighet, en vägförening eller en gemensamhetsanläggning för väg.

Vägsamfällighet

Ibland sköts en enskild väg inte av en vägsamfällighet eller dylikt, utan genom en slags överenskommelse ”grannar emellan”. I sådana fall kan det vara lämpligt att bilda exempelvis en vägsamfällighet för att få tillgång till exempelvis vägunderhållsbidrag. Detta görs genom en fastighetsreglering, som är en typ av lantmäteriförrättning. Det är den kommunala Lantmäterimyndigheten som ansvarar för att utföra förrättningar i Motala kommun.

Lantmäteri, fastigheter och kartor

Vägbidrag

Motala kommun betalar ut ett bidrag till vägsamfälligheter som får statligt stöd. Förutsättningen är att vägen som samfälligheten sköter ligger inom Motala kommuns geografiska gräns. Ni som förening behöver inte skicka in någon ansökan. Pengarna betalas ut någon gång under perioden april-juni.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej