Valnämnden

Valnämnden är en obligatorisk nämnd som ansvarar för genomförande av val.

Valnämndens ansvarsområde

Valnämnden ansvarar för genomförande av val till:

  • Riksdagen, region- och kommunfullmäktige
  • Europaparlamentet
  • Folkomröstningar

För att utföra uppdraget får nämnden stöd av personal på kommunens gemensamma ledningsförvaltning. På valdagarna tar cirka 120 valförrättare emot medborgarnas röster i vallokalerna i Motala kommuns 23 valdistrikt.

Läs mer om val

Mer information om hur val går till i Sverige hittar du på Valmyndighetens webbplats. Där kan du läsa mer om till exempel regeringsformen, vallagen, valförordning, folkomröstningslag och lag om kommunala folkomröstningar.

Valmyndigheten

Kontakta Valnämnden

Telefonnummer

0141-22 50 00 (Servicecenter)

Postadress

Motala kommun
Valnämnden
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej