Föreningar och föreningsbidrag

I Motala kommun finns ett omfattande föreningsliv. Varje år delas föreningsbidrag ut för barn- och ungdomsverksamhet, arrangemang och till kulturföreningar. Motala kommun delar också ut bidrag till lokala föreningar och organisationer inom det sociala området.

Motala kommun ställer följande grundläggande krav för att ni som förening ska vara en bidragsberättigad organisation:

  • Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd med av årsmöte antagna stadgar, vald styrelse och valda revisorer. Av stadgarna ska det framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning äger rätt till medlemskap och deltagande i verksamheten.
  • Organisationen ska ge den enskilde medlemmen en demokratisk träning och skolning.

Söka föreningsbidrag via Interbook go

Du som representant för en barn- och ungdomsförening eller en kulturförening som ska söka bidrag från Motala kommun gör det via systemet Interbook go. När du kommer in i systemet ska du logga in, inloggningsuppgifter ska ha skickats till föreningen. Om ni saknar inloggningsuppgifter, kontakta Motala kommun.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej