Föreningar och föreningsbidrag

I Motala kommun finns ett omfattande föreningsliv. Varje år delas föreningsbidrag ut för barn- och ungdomsverksamhet, arrangemang och till kulturföreningar. Motala kommun delar också ut bidrag till lokala föreningar och organisationer inom det sociala området.

Motala kommun ställer följande grundläggande krav för att ni som förening ska vara en bidragsberättigad organisation:

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd med av årsmöte antagna stadgar, vald styrelse och valda revisorer. Av stadgarna ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning, äger rätt till medlemskap och deltagande i verksamheten.

Organisationen ska ge den enskilde medlemmen en demokratisk träning och skolning.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej