Äldreboende

Äldreboende är ett särskilt boende för äldre. Denna boendeform är till för dig som har ett särskilt stort behov av service, vård och omsorg dygnet runt på grund av antingen fysiska funktionsnedsättningar eller demens.

Du som är äldre och behöver mycket stöd och hjälp kan ansöka om att få bo på ett äldreboende. Där bor du i egen lägenhet. Storleken på lägenheterna varierar mellan våra olika vårdboenden. Det finns gemensamma utrymmen som exempelvis matrum och rum för att träffas och umgås.

Äldreboende finns i två inriktningar:

  • vårdboende för dig som har fysiska funktionsnedsättningar
  • demensboende för dig som har en demenssjukdom

Du får omsorg och tillsyn hela dygnet utifrån dina egna behov. Gemensamma aktiviteter ordnas och måltider serveras i din bostad eller i den gemensamma lokalen. Du väljer själv vad du vill delta i och hur du vill ha din hjälp. Kommunen har sjukvårds- och rehabiliteringsansvar i de vårdboenden som finns.

Hjälp i din bostad på äldreboendet ges i form av hemtjänst.

Ansöka om äldreboende

Du ansöker om plats på äldreboende med hjälp av blanketten Ansökan enligt socialtjänstlagen – vuxna och äldre (PDF, 238 kB)

Bo tillsammans med partner

I Motala kommun finns det lägenheter på flera boenden som är mer lämpliga för parboende. Tala med din handläggare i samband med ansökan för mer information om parboende och vilka boenden som är aktuella.

Boende för 70+

Du som har fyllt 70 år kan ställa dig i kö till en lägenhet som är särskilt anpassad för äldre. Läs mer om 70+-boende.

Stöd vid demens

Om du har en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd via äldreomsorg och anhörigcentrum. Läs mer om stöd vid demenssjukdom.

Karta

På kommunkartan kan du se var äldreboendena ligger.

Kontakt

Omsorg SoL, Socialkontoret
E-post:
omsorgsol@motala.se
Telefon: 0141-22 55 39

Telefontid: 9.00-11.30
Under perioden veckorna 26-33 har Omsorg SoL förkortad telefontid, klockan 9.00-10.30.

Postadress:
Socialkontoret
Omsorg SoL
591 86 Motala

Besöksadress:
Socialkontoret
Drottninggatan 5
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej