Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen för att ditt dagliga liv ska fungera. 

Hjälpen och stödet ska anpassas efter dina behov och vad du har rätt till, oavsett om du är barn eller vuxen. Även du som är anhörig till personer med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd.

Om du har rätt till hjälp och stöd prövas enligt olika lagar. Framför allt är det socialtjänstlagen – SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS.

Det finns olika insatser som du kan söka och hur nedan beskriva vilka insatser som vi erbjuder.

Kontakt Socialkontoret

Telefon

0141-22 53 00

Besöksadress

Drottninggatan 5
591 35 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej