Rullstolsburen kvinna ute på ett blommande fält.

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen för att ditt dagliga liv ska fungera. En funktionsnedsättning kan bero på sjukdom eller skada. Den kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda.

Hjälpen och stödet ska anpassas efter dina behov och vad du har rätt till, oavsett om du är barn eller vuxen. Även du som är anhörig till personer med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd.

Insatser för dig med funktionsnedsättning

Det finns olika insatser som du kan söka. Exempelvis:

Om du har rätt till hjälp och stöd prövas enligt olika lagar. Bland annat socialtjänstlagen – SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS.

Kontakt och ansökan

Kontakta socialkontoret och tala om vad du behöver hjälp med. Växeln hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Telefonnummer växel: 0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se

Besöksadress:
Drottninggatan 5
591 86 Motala

Du kan även skriftligt skicka in din begäran om insats enligt LSS eller ansökan enligt socialtjänstlagen.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning kan du behöva olika hjälpmedel för att underlätta din vardag. Du kan också behöva anpassa din bostad efter dina behov.

Särskilt boende

Särskilda boendeformer

Om du på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver ett anpassat boende eller mer omfattande stöd och hjälp finns olika former av särskilda boenden.

Funktionsnedsättning, LSS, stöd och service är insatser för dig som har funktionsnedsättning.

LSS, stöd och service

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få stöd och service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade - LSS.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej