Karlsby

Karlsby ligger 15 km nordöst om Motala i ett naturskönt område med närhet till skog och sjön Salstern. Här bor cirka 150 personer.

Inflygningsfilm över Karlsby

Filmen visar vyer över Karlsby filmade med drönare. Filmen har inget ljud.

Om Karlsby

Karlsby ligger mellan Tylöskogen och den öppna, platta Östgötaslätten. Nära Karlsby finns orter där man förr framställde järn och stål. Eftersom järnframställningen krävde ved och träkol har Karlsby med omnejd under lång tid varit storproducent av ved och träkol. Till Karlsby hör en ovanligt stor mängd torp som härrör från den tid då många småbönder levererade åt bruken i till exempel Karlström, Degerön och Godegård. I Karlsbyböckerna finns torp dokumenterade som är från början av 1700-talet.

Bo i Karlsby

I Karlsby samhälle bor idag drygt 150 fast boende i fastigheter grupperade på var sin sida om den gamla järnvägen (som inte finns kvar) och ”Sågarviken” där Karlsby såg en gång låg.

Läs mer om lediga tomter:

Lediga tomter

Aktiviteter och föreningsliv

I Karlsby finns en aktiv bygdeförening. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och har sina möten och många sina av aktiviteter förlagda i och i närheten av Karlsby lägergård.

Karlsbybadet är ett populärt utflyktsmål. Karlsby bygdeförening ansvarar för badet och ser till att ungdomar från orten hjälper kommunen med att hålla ordning på badplatsen.

I Karlsby bedriver Karlsby bygdeförening ungdomsverksamhet i Gamla skolan:

Fritidsgårdar

I föreningsregistret hittar du föreningar inom idrott, kultur, fritid och omsorg:

Föreningsregistret

Statistik

Här hittar du statistik, bland annat för befolkning i kommunen i stort och för de mindre orterna:

Statistik

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej