Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet i Motala kommun och håller uppsikt över nämnderna. Den ansvarar också för kommunens utveckling och för vår ekonomi. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kontakt

Servicecenter

E-post: motala.kommun@motala.se
Telefonnummer: 0141-22 50 00
Fax: 0141-577 14

Postadress

Motala kommun
Kommunstyrelsen
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej