Tre män som står utomhus.

Elias Georges (S), Kåre Friberg (M) och Kenneth Söderman (L), kommunstyrelsens presidium mandatperioden 2019-2022. Fotograf: Jessica Henulin

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet i Motala kommun och håller uppsikt över nämnderna. Den ansvarar också för kommunens utveckling och för vår ekonomi.

I Motala har kommunstyrelsen 11 ledamöter. De är politiker valda av kommunfullmäktige och de förbereder ärenden som fullmäktige senare ska besluta om.

Fördelningen av ledamöter i kommunstyrelsen är följande:

Möten, handlingar och protokoll

Ärendelistor, handlingar och protokoll hittar du i Sammanträdesportalen.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som bereder ärenden åt styrelsen. Arbetsutskottet har särskilda möten med tillväxt-tema. Det finns också ett personalutskott som ansvarar för personalfrågor.

Kontakta kommunstyrelsen

Motala kommun
Kommunstyrelsen
591 86 Motala

E-post:
motala.kommun@motala.se

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

Fax:
0141-577 14

Kontakta förtroendevalda

Kontaktuppgifter till politikerna i kommunstyrelsen.

Fler kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen sammanträder på följande datum under 2019:

22 januari
19 februari
26 mars
27 mars (dialogtillfälle)
23 april
27-28 maj
18 juni
3 september
24 september
25 september (dialogtillfälle)
21-22 oktober
19 november
17 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på följande datum under 2019:

8 januari
5 februari
12 mars
9 april
14 maj
4 juni
20 augusti
10 september
8 oktober
5 november
3 december

Arbetsutskott-tillväxt

15 januari
12 februari
19 mars
16 april
21 maj
11 juni
17 september
15 oktober
12 november
10 december

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej