Tre män som står utomhus.

Elias Georges (S), Kåre Friberg (M) och Kenneth Söderman (L), kommunstyrelsens presidium mandatperioden 2019-2022. Fotograf: Jessica Henulin

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet i Motala kommun och håller uppsikt över nämnderna. Den ansvarar också för kommunens utveckling och för vår ekonomi. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och 11 ersättare. De är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

Fördelningen av ledamöter är följande:

Ordförande

Kåre Friberg (Moderaterna)

Tjänstgörande ordförande

Kenneth Söderman, 1:e vice ordförande (Liberalerna)
E-post: kenneth.soderman@motala.se

Kommunstyrelsen sammanträder på följande datum under 2019:

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 26 mars
 • 27 mars (dialogtillfälle)
 • 23 april
 • 27-28 maj
 • 18 juni
 • 3 september
 • 24 september
 • 25 september (dialogtillfälle)
 • 21-22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som bereder ärenden åt styrelsen. Det finns också ett personalutskott som ansvarar för personalfrågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på följande datum under 2019:

 • 8 januari
 • 5 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 4 juni
 • 20 augusti
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Du kan kontakta kommunstyrelsen på olika sätt.

E-post: motala.kommun@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00
Fax: 0141-577 14

Postadress
Motala kommun
Kommunstyrelsen
591 86 Motala

Kontakta förtroendevalda

Kontaktuppgifter till politikerna i kommunstyrelsen.

Tre män som står utomhus.

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i kommunstyrelsen.

Skärmbild från sammanträdesportalen.

Sammanträdesportalen

I Sammanträdesportalen hittar du dagordning, handlingar och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej