Tre personer som står utomhus.

Kommunstyrelsens presidium, Kenneth Söderman, Annelie Almérus och Elias Georges.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet i Motala kommun och håller uppsikt över nämnderna. Den ansvarar också för kommunens utveckling och för vår ekonomi. Kommunstyrelsen förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Läs mer

Kontakta politiker

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till ledamöterna i kommunstyrelsen.

Sammanträdesportalen

I Sammanträdesportalen hittar du dagordning, handlingar och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden. Den fungerar bäst vid användning på dator eller surfplatta.

Anslagstavla, officiell

På kommunens officiella anslagstavla publiceras information om när protokoll har justerats.

Kontakt

E-post: motala.kommun@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00
Fax: 0141-577 14

Postadress:
Motala kommun
Kommunstyrelsen
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej