Benen på en person som går på en stig i skogen. Personen har blå träningsbyxor och gymnastikskor. Foto.

Promenadstig längs Boren

Längs med sjön Boren, vid Sjögränderna, arbetar kommunen med att ordna en promenadstig längs vattnet. Arbetet är en del i att genomföra detaljplanen för området.
Kartbild med grön markering som visar promenadstigens sträckning längs Borens kant.
Den gröna markeringen i bilden visar promenadstigens sträckning.

Vid några platser är det idag svårt att passera och där ser kommunen över möjligheten att bygga spänger.

Stigen kommer inte att vara tillgänglighetsanpassad.

Under 2023 har röjningsarbete genomförts och under 2024 fortskrider arbetet med att färdigställa promenadstigen.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej