Är du intresserad av bredband? Här kan du läsa mer om att investera i bredband, utbyggnad av bredband med fibernät och vad som gäller för dig som bor i Motala och på landsbygden.

I dag sker allt mer på nätet. Vi kommunicerar, roar oss och skaffar oss nya kunskaper och insikter. Utbudet av service och tjänster växer och tillgång till bredband blir därför en alltmer självklar del av vårt liv.

Motala kommun har idag samma ambition och målsättning som den svenska regeringen fastslagit för landet – bredband i världsklass. Det innebär att 90 procent ska ha tillgång till bredband år 2020. Med hjälp av bredband via installerad fiberoptik kan du utan hinder använda de tjänster internet erbjuder.

Bredband med fibernät

Digital kommunikation via fiberoptiska kablar är den teknik som Motala kommun satsar på. Fiberoptikens fördelar är uppenbara. Du får en snabb och stabil internetuppkoppling som klarar av att hela familjen använder datorer, surfplattor, telefoner och tv-apparater samtidigt, hur mycket som helst. Kopparnätet kommer successivt att monteras ned och en anslutning till fiberoptik är därför en investering för framtiden.

Bidrag för fiberutbyggnad

Tidigare har byalag kunnat söka statliga bidrag för utbyggnad av fibernät på landsbygden. I dagsläget finns ingen möjlighet att söka sådant bidrag.

Bredband via fiber för dig som bor i Motala

Telia Öppen Fiber

I Motala tätort har Telia byggt öppen fiber. 2015 byggde Telia även bredband i Nykyrka och Västanvik.

Telefonnummer till Telia Öppen Fiber: 020-40 24 00.

Telias karta över bredband i Motala stad (PDF, 1,3 MB).

Bredband via fiber för dig som bor på landsbygden

Borenet

Lokal internetoperatör som levererar fiber eller  radiolänkförbindelser.

Telefonnummer till Borenet: 0141-20 97 00.

Telenor (tidigare Bredbandsbolaget)

Har byggt fibernät i Fågelsta tätort.

Telefonnummer till Telenor: 020-222 222.

IP-Only

2017 startade IP-Only en säljkampanj i flera områden på landsbygden. Företaget har dock inte uppnått den anslutningsgrad som behövs för att påbörja utbyggnaden av fibernät. De ser nu över alla beställningar för att försöka hitta alternativa lösningar att bygga ut fibernätet i Motala.

Telefonnummer till IP-Only: 018-843 10 00.

Utsikt Bredband

Utsikt Bredband har tagit över Borenets fibernät i Borensberg, Klockrike, Fornåsa och Österstad.

Telefonnummer till Utsikt Bredband: 013-20 83 00.

Vökby Bredband AB

Vökby har avtal med Motala kommun som kommunikationsoperatör. Vökby har byggt fiber i Tjällmo.

Telefonnummer till Vökby Bredband: 0142-68 06 80.

E-post till kontaktperson Frank Gunnarsson: frank.gunnarsson@vokby.se.

Quadracom AB/Zitius

Quadracom AB är kommunens upphandlade kommunikationsoperatör i Godegårds tätort och Hamra.

Telefonnummer till Quadracom AB: 010-19 59 100.

Mobiltäckning

Information om mobiltäckning i Motala kommun hittar du i kartan på Täckningskollen. Mätningarna är gjorda för operatörerna Tele2, Telenor, Telia och Tre för nättyperna 2G, 3G och 4G, med hjälp av mobiltelefoner som följt med sopbilarna. De genomfördes under perioden november 2017 till juni 2018.

En fiberinstallation från Telia i Motala tätort kostar 21 900 kr. Då Motala kommun projekterar bredband på landsbygden, är priset beroende på intresset från hushållen eftersom vi idag endast kan bygga näten med hjälp av anslutningsavgifter och stöd från Jordbruksverket. Motala kommuns intention är att hushållen på landsbygden ska få möjlighet till ett pris likvärdigt det i Motala tätort.

Kontakt

Om du har frågor om bredband kan du ställa dem till Motala kommun, Region Östergötland och Länsstyrelsen.

Motala kommuns kontaktperson för frågor om bredband är:

Roger Jarméus
0141-22 24 43
stadsnat@motala.se

Region Östergötlands kontaktperson för frågor om bredband: jonas.jernberg@regionostergotland.se.

Länsstyrelsen Östergötlands kontaktperson för frågor om bredband: christoffer.ahlgren@lansstyrelsen.se.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej